Schodiště do C (známé také jako 2x lomené) je vhodné do interiérů se silně omezeným prostorem – přesněji tam, kde potřebujeme zalomit schodiště o 180 stupňů. Samotný lom může být kdekoli v délce schodiště.

Znatelná úspora místa tkví v kolmém zalomení v rohu (výsledkem jsou 2 rohy, začátek a konec jsou tak nad sebou. Schodiště může stát samostatně v prostoru nebo u zdi. Použití materiálu není nijak omezeno.

Systémy k realizaci

Páteřová schodiště

Bočnicová schodiště

Čepová schodiště

Vetknutá schodiště

Typ VARIANT

Venkovní schodiště

Reference

Točitá schodiště
 
Točitá schodiště
 
Točitá schodiště
 Lipno
Skleněná schodiště
 
Skleněná schodiště
 Jetzelsdorf
Skleněná schodiště
 

Nezávazná kalkulace


Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 50MB
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 50MB
Sending