Požární úniková schodiště mají jasně definované předepsané rozměry, které je nutné respektovat. Dodržování těchto pravidel je dáno zákonnými předpisy. Výběr únikových schodů je také určen dispoziční možnosti daného prostoru.

Schody je možné vyrobit buď v klasickém přímočarém (lomené podestové schodiště), nebo úsporném křivočarém provedení (vřetenové, spirálové, točité a obloukové schody). Požární schodiště vyrábíme převážně z oceli s povrchovou úpravou žárové zinkování. Je možné použít i nerez.